Vizija

Projekt LGBTQIA+ spletna platforma Stigma je spletišče, ki združuje umetniške in neumetniške forme, ki jih ustvarjajo LGBTQIA+ ustvarjalke_ci. Naslov Stigma izziva negativno konotacijo besede stigma in jo s kreativnim udejstvovanjem ustvarjalk_cev iz marginalizirane skupine obrača sebi v prid. Stigma je ena izmed prvih slovenskih spletnih platform, ki združuje umetniške in neumetniške zvrsti LGBTQIA+ ustvarjalk_cev in prispevkov o LGBTQIA+ skupnosti, ter z njo povezanih temah (diskriminacija, družbena neenakost, feminizem itd.) v takšnem obsegu. Sestoji iz različnih literarnih zvrsti (proza, poezija, dramatika, članki, kolumne, eseji, intervjuji), vizualne umetnosti in hibridnih oblik (fotografija, likovna umetnost, cianotipija, strip, kolaž, inštalacija) in napovednika različnih LGBTQIA+ dogodkov. Deluje pod vodstvom več urednic_kov: Toma Vebra - poezija, proza, dramatika in vse vmes; Sare Nuše Golob Grabner - fotografija, cianotipija, performans, inštalacija, intervju in vse vmes; Jakoba Goloba - likovna umetnost, strip, kolaž in vse vmes in Veronike Razpotnik – esej, recenzija, kolumna, članek in vse vmes. Soustvarjanje platforme s strani ustvarjalk_cev, ki pošiljajo svoja dela za objavo doprinaša k prepoznavnosti, opolnomočenju in solidarnosti skupnosti, ki se s jezikom umetnosti tudi dodatno gradi. S platformo poskušamo vzpostavljati stik in sodelovanje z že obstoječimi LGBTQIA+ organizacijami v Sloveniji in jih vzpodbujati, da svojo aktivnost promovirajo preko člankov in intervjujev na Stigmi. Stik s številnimi umetniškimi in neumetniškimi formami poskuša LGBTQIA+ skupnost približati širši javnosti in izobraževati o vsakodnevnih izkušnjah članov skupnosti. Na strani promoviramo inkluzivnost, strpnost in kreativnost, ter razvijamo kreativni izraz lokalnega, kot tudi državnega okolja. Objavljanje na strani je odprto za že uveljavljene ustvarjelke_ce, kot tudi za posameznice_ke, ki so šele na začetku svoje ustvarjalne poti. Pošlji svoje delo in bodi vidna_en!

Projekt "Stigma"; je bil uspešen na "Javnem pozivu za prijavo prireditev oziroma projektov na

področju mladinskega dela, kulture in družbe za področje KC Pekarna v letu 2020"; in je tako

sofinanciran s strani MKC Maribor in Urada Republike Slovenije za mladino.