Oh, ta ljubezen

Oh, ta ljubezen

Projekt Oh, ta ljubezen, ki deluje pod okriljem Društva študentov psihologije Maribor, je nastal leta 2014 z željo, da se mladostnikom_cam in mladim odraslim omogoči več vsebin nanašajočih se na odnose, ljubezen, spolno identiteto in usmerjenost ter spolnost. Mladi odrasli jih spremljajo predvsem na spletnih socialnih omrežjih, kjer ponujajo zanesljive informacije o tematikah, povezanih z ljubeznijo in spolnostjo. Njihovo glavno poslanstvo - izvedba dvournih delavnic, pa je namenjeno osmo- in devetošolcem_kam ter dijakom_injam prvih in drugih letnikov. Od nastanka projekta so jih skupno na različnih osnovnih in srednjih šolah izvedli že 192, v letu 2020 pa prvič tudi na šoli s prilagojenim programom.
Delavnice prilagajajo razvojni stopnji mladostnikov_c, so interaktivne narave, pogovor pa teče o zdravih in nezdravih razmerjih, o mejah spreminjanja za osebe, ki so nam všeč, o razlikah med zaljubljenostjo in ljubeznijo, o LGBTQIA+ skupnosti, o ekskluzivnosti, varni spolnosti in o mitih ter resnicah pri spolnosti. Učijo jih tudi asertivnega (spolnega) vedenja in uveljavljanja lastnih načel ter prepričanj. Še večjo avtonomijo mladostnikov_c zagotavljajo z možnostjo postavljanja anonimnih vprašanj, vezanih na obravnavano tematiko, na katera na koncu tudi odgovorijo. Delavnice ob koncu vsak_a posameznik_ca evalvira, izvajalci pa na podlagi mnenj in predlogov mladostnikov_c, novih dognanj pedagoške in socialne psihologije ter medicine, pod mentorstvom izr. prof. dr. Katje Košir delavnice vsak semester posodobljajo in izboljšujejo.
Prizadevanje in korist projekta je leta 2018 opazil tudi Mladinski svet Slovenije in jim skupaj s predsednikom države podelil naziv Naj mladinski projekt. Dvajset študentov_k psihologije, ki prostovoljno delujejo v okviru projekta Oh, ta ljubezen, se zaveda pomembnosti dela, ki ga opravljajo. Čeprav je za to potrebno precej truda in organizacije, jih delo z mladimi bogati in jim obenem omogoča pridobivanje pomembnih izkušenj za kasnejše poklicno delo.

19. maj 2021

Oh, ta ljubezen! Tako vznemirljiva, zanimiva in večini dobro poznana, a hkrati tako skrivnostna in polna vprašanj. Čeprav se...