Neja Simončič

Neja Simončič

Neja Simončič je dijakinja Gimnazije Velenje, ki ji ustvarjanje predstavlja odrešitev, pobeg in vrnitev h sebi. V potrebi po izražanju najraje poseže po papirju, s katerim se spoznava že vso življenje in ji vedno ostane uganka. Njej najbolj domača sta pisana beseda in barvno slikanje, s čimer se najlaže in najraje izraža. Tukaj in tako se išče, beleži odnose z okoljem, se poskuša sprejeti in nekje pustiti svoj iztis duše.

2. maj 2021

I. V Ljubljani je veganski – rapoki samo 9,5 € odpreš mail in prebereš – mogoče kdaj drugič ura je bila 12:50 in gledali so me skozi...