Hannah Koselj Marušič

Hannah Koselj Marušič

Hannah Koselj Marušič (1996) je absolventka vizualnih umetnosti, na Akademiji za vizualne umetnosti - AVA, v Ljubljani. Pred tem je nekaj let študirala medicino na UL MF. V vsem kar počne, išče prostor najbolj resnične resničnosti. Zanima jo tisto stanje med znanim in neznanim, zavednim in nezavednim, življenjem in smrtjo, stanje, ko se prek slike ‘objektivne’ realnosti začnejo izrisovati še neke druge možnosti, ki potekajo vzporedno. V svojem umetniškem izrazu se večinoma giblje znotraj medijev fotografije, videa, instalacije in performansa. Poezijo piše že od osnovne šole. Nekaj njene poezije je dostopne na portalu LUD literatura.

26. januar 2022

Memento Mori Series of colour photographs 2019, AVA The Memento Mori series of photographs, captured using long exposure technique, deals...

27. december 2021

Obrazi afriških mask obrazi afriških mask v skali v drevesnem deblu v marmornatih stebrih hodnika v kopalničnih ploščicah poznam jih že...