Prostor, kjer tabu teme ne obstajajo

Oh, ta ljubezen! Tako vznemirljiva, zanimiva in večini dobro poznana, a hkrati tako skrivnostna in polna vprašanj. Čeprav se mladostnikom_cam tekom odraščanja porajajo številna vprašanja, ki se dotikajo ljubezni in spolnosti, pa ta marsikdaj ostanejo neodgovorjena. V izobraževanje mladostnikov_c, tako osnovnošolcev_k kot srednješolcev_k, je nedvomno vključenih premalo vsebin, nanašajočih se na spolnost in ljubezen. Zaradi pomanjkanja informacij se mladi posledično zatekajo k iskanju podatkov na splet in različne forume, kjer pa so informacije pogosto nezanesljive, pomanjkljive ali celo popačene. Izredno pomembno je, da se otrokom in mladostnikom_cam ponudi zanesljive informacije, da jim te nekdo predstavi v zaupnem in sproščenem okolju, ter da lahko svoja vprašanja, dvome ali strahove glede ljubezni, spolnosti, identitete ter odnosov, zastavijo neposredno in nanje takoj dobijo odgovore. Z željo, da se mladostnikom_cam našteto omogoči, v sklopu projekta Oh, ta ljubezen izvajamo prav posebne delavnice.

Ne želimo vas utrujati s podrobnostmi, a naše delavnice so daleč od predavanj oz. klasične šolske ure. Mladostnikom_cam predstavljamo prostor, kjer tabu teme ne obstajajo. Ta je opremljen s sproščenim pogovorom brez prisotnosti učitelja_ice ali profesorja_ice in z veliko mera interaktivnosti. Ena naših prednosti v omenjenem prostoru je zagotovo tudi zaključna evalvacija za mladostnike_ce. Ta nam takoj po srečanju oriše naš uspeh, no, pa tudi neuspeh. Povratna informacija pa nam ne daje le potrdila, kako smo se odrezali, temveč tudi usmeritev, kje se moramo še izboljšati in kaj lahko delavnicam še dodamo.

V zadnjih letih smo v evalvacijah začeli opažati, da si mladi želijo vedeti več o LGBTQIA+ skupnosti. Lani smo tako dodali drsnico z osnovno predstavitvijo akronima, a so se evalvacije še bolj napolnile s predlogi in prošnjami po večih LGBTQIA+ vsebinah. Koronačasu prilagojeni smo se tako odločili, da tej temi preprosto moramo povečati minutažo in ji nameniti več pozornosti. Zadeve smo se lotili sistematično in se najprej poskušali še dodatno izobraziti. Eden izmed prvih korakov je bil zagotovo povečanje inkluzivnosti. Prenovili smo logotip, uredniki naših vsebin na spletnih socialnih omrežjih pa so začeli uporabljati bolj vključujoč jezik. Dosegli smo mejo, ko nam svetovni splet in strokovna literatura preprosto nista dajala več vseh odgovorov, zato smo se po pomoč obrnili na prostovoljce_ke Mladinskega kulturnega centra, ki delujejo v okviru programa Maribor skozi rožnata očala. Uspešno sodelovanje je poleg ogromno znanja, ki smo ga prejeli, spletlo tudi nova prijateljstva in še večji občutek, ne zgolj dolžnosti, temveč človečnosti, da mladostnike_ce izobražujemo vključujoče do vseh, izven okvirjev cis- in heteronormativnosti.

Večji poudarek LGBTQIA+ vsebinam in enostavne malenkosti, kot je vključujoč jezik, pa se razlike v evalvacijah že opazijo. Reakcije mladostnikov_c so različne, večini je dopolnitev všeč, manjšini je neprijetno. Sami ne delujemo propagandno, kritično sledimo znanosti in ozaveščamo. Seveda poskušamo razumeti tudi omenjeno manjšino, saj so posamezniki_ice mladi_e in morda ujeti_e v osebnem svetu nasprotij. A še vedno se sprašujemo, kako bolje? Delavnicam lahko dodamo še več – mladostnikom_cam lahko damo več. Več znanja, več razumevanja in več občutka, da so, v prostoru, kjer tabu teme še kako obstajajo, v redu takšni_e kakršni_e so. 

Ana Kolar in Aljaž Bogolin

Ana Kolar (ona) in Aljaž Bogolin (on) sta študenta 2. letnika dodiplomskega študija psihologije FF UM, člana projekta Oh, ta ljubezen.


Projekt Oh, ta ljubezen, ki deluje pod okriljem Društva študentov psihologije Maribor, je nastal leta 2014 z željo, da se mladostnikom_cam in mladim odraslim omogoči več vsebin nanašajočih se na odnose, ljubezen, spolno identiteto in usmerjenost ter spolnost. Mladi odrasli jih spremljajo predvsem na spletnih socialnih omrežjih, kjer ponujajo zanesljive informacije o tematikah, povezanih z ljubeznijo in spolnostjo. Njihovo glavno poslanstvo - izvedba dvournih delavnic, pa je namenjeno osmo- in devetošolcem_kam ter dijakom_injam prvih in drugih letnikov. Od nastanka projekta so jih skupno na različnih osnovnih in srednjih šolah izvedli že 192, v letu 2020 pa prvič tudi na šoli s prilagojenim programom.

Delavnice prilagajajo razvojni stopnji mladostnikov_c, so interaktivne narave, pogovor pa teče o zdravih in nezdravih razmerjih, o mejah spreminjanja za osebe, ki so nam všeč, o razlikah med zaljubljenostjo in ljubeznijo, o LGBTQIA+ skupnosti, o ekskluzivnosti, varni spolnosti in o mitih ter resnicah pri spolnosti. Učijo jih tudi asertivnega (spolnega) vedenja in uveljavljanja lastnih načel ter prepričanj. Še večjo avtonomijo mladostnikov_c zagotavljajo z možnostjo postavljanja anonimnih vprašanj, vezanih na obravnavano tematiko, na katera na koncu tudi odgovorijo. Delavnice ob koncu vsak_a posameznik_ca evalvira, izvajalci pa na podlagi mnenj in predlogov mladostnikov_c, novih dognanj pedagoške in socialne psihologije ter medicine, pod mentorstvom izr. prof. dr. Katje Košir delavnice vsak semester posodobljajo in izboljšujejo.

Prizadevanje in korist projekta je leta 2018 opazil tudi Mladinski svet Slovenije in jim skupaj s predsednikom države podelil naziv Naj mladinski projekt. Dvajset študentov_k psihologije, ki prostovoljno delujejo v okviru projekta Oh, ta ljubezen, se zaveda pomembnosti dela, ki ga opravljajo. Čeprav je za to potrebno precej truda in organizacije, jih delo z mladimi bogati in jim obenem omogoča pridobivanje pomembnih izkušenj za kasnejše poklicno delo.