PODPORNA SKUPINA ZA LGBTQIA+ MLADE

Ideja o ustanovitvi pogovorne, podporne skupine za LGBTQIA+ mlade je začela zoreti že skoraj kakšnih pet let nazaj. Prva sva skupino, kot nek odprt in varen prostor, sanjala z Gregijem Brdnikom. To je bilo še v tistih časih, ko smo uporabljale_i samo kratico »LGBT«, ko je Maribor skozi rožnata očala predstavljalo nekaj aktivnosti letno in ko je naša ekipa štela le nekaj članov_ic. Ne glede na to, kako malo nas je bilo, pa sem skoraj zagotovo prepričana, da smo soodgovorne_i za kak siv las na glavi naše takratne mentorice Marje Guček, ko smo ji neumorno pripovedovale_i o idejah, kaj vse bi mi v Mariboru počele_i.

Tekom let se je ekipa programa širila in spreminjala, aktivnosti je bilo vedno več in postale so bolj kontinuirane. Na našem vsakoletnem vikend Samorogovem roadtripu pa nam je enkrat celo uspelo priti do druge občine, na pa tudi druge regije, do Spuhlje. Še avtobus smo najeli za naše veliko potovanje! In prav po vsakem od teh roadtripov, smo se vrnile_i k ideji podporne skupine. Nekako smo čutile_i, da je naša naloga, da mladim ponudimo možnost soustvarjanja tega varnega prostora na redni ravni, ne samo enkrat letno za en vikend.

Od začetka pa do danes se je res veliko spremenilo. Maribor skozi rožnata očala ima danes številčno ekipo mladih prostovoljk in prostovoljcev, ki zagreto pripravljajo ideje za nadaljnje aktivnosti v Mariboru na »LGBT sceni«, bdenje nad programom je prevzela Doris Špurej, Gregija je ljubezen odpeljala v Ljubljano, jaz pa bom imela v tem letu častno nalogo, da prostovoljce na programu mentorsko podpiram pri njihovem delovanju.

Najbolj sveža in zame vznemirljiva novica pa je, da v 8. 2. 2021 zares začenjamo z izvajanjem podporne skupine! Skupino bova vodili z Nino Vareško, ki smo jo lani povabili na vikend roadtrip, da nam je pomagala v kuhinji, potem pa smo po poti ugotovili, da obvlada še marsikatero drugo bolj mehko veščino in da bi bila zares škoda, če jih ne bi vnovčili. Nina, dobrodošla!

Vesela sem, ko nam uspe ideje spraviti v svet. Še bolj pa sem vesela, ko so to ideje, ki se rodijo iz realnih potreb mladih in odgovarjajo na to, kar v tem hipu potrebujemo. Zato vabljene_i vsi, ki si želite iskrenih pogovorov v varnem okolju, kjer delujemo iz medosebnega spoštovanja in smo odprte glave do tega kdo smo, kako čutimo in kaj si želimo. Skupaj bomo oblikovale_i prostor, ki bo podporen za raziskovanje, medvrstniško oporo in osebnostno rast.

Srečevale_i se bomo vsak drugi ponedeljek med 17. in 19. uro. Trenutno bodo srečanja potekala preko Zoom-a, takoj ko bo to mogoče pa v živo, v prostorih MKC Maribor. Prvič se srečamo v ponedeljek, 8. 2. 2021, prijave pa sprejemamo tudi še po prvem srečanju. Za pridružitev skupini, vse dodatne informacije, pomisleke in ideje sem na voljo na tanja.veber@gmail.com. Vse, ki vas vabilo pokliče, iskreno vabljeni!

To pisanje zaključujem z občutkom hvaležnosti do tega, da lahko programu Maribor skozi rožnata očala, prostovoljcem in drugim mladim na tak način, z vsemi izkušnjami in znanji, ki jih imam danes, povrnem nekaj podporne energije, ki sem jo jaz vsa leta prostovoljskega udejstvovanja dobivala v mnogih prostovoljskih skupinah, z različnimi mentorji in v različnih organizacijah.


Zeleno-moder pozdrav,

Tanja Veber

 

Tanja Veber
Tanja Veber je univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, mladinska delavka, aktivistka na področju človekovih pravic in trenerka v neformalnem izobraževanju z večletnimi izkušnjami dela v mladinskem sektorju. Tekom let je pridobila bogate izkušnje tako na področju vodenja različnih skupin kot pri delu s posamezniki. Njeno delo na mladinskem področju obsega tudi vključevanje oseb z migrantskim ozadjem, LGBTQIA+ osebe in druge mlade z manj priložnostmi.


Nina Vareško je univerzitetna diplomirana psihologinja z opravljenim strokovnim izpitom s področja socialnega varstva - smer duševno zdravje. V dvanajstih letih delovnih izkušenj je vodila številne pogovorne in svetovalne skupine, izvajala predavanja in seminarje ter vodila vsebinsko raznolike senzorično - kreativne delavnice. Večino svojih delovnih izkušenj si je pridobila na področju dela z ranljivi skupinami kot so brezposelni, brezdomni, socialno ogroženi, ljudje s težavami v duševnem zdravju in LGBTQIA+.