Monotipije o anti-trans nasilju


1.Trans grožnja


2. :)AAAAHHHH:)


3. Trans ogroženi


4. Na kolesa


Projekt zajema zbirko štirih originalnih monotipij v okvirju.

Podobe, prisotne v monotipijah, so abstraktne ali pol abstraktne in se osredotočajo na prikazovanje čustev in utrinkov, bolj kot na upodabljanje preprosto razumljenih figur. Podobe se namensko gibajo dovolj blizu figuralike, da jih poskušamo razumeti, kar pa večinoma ni mogoče. Dotični projekt z izrezki iz blaga posega tudi v tretjo dimenzijo.

Tematsko se ukvarja z nevidnostjo transspolnih oseb in nasiljem, ki se izvaja nad njimi. Slike si pomensko sledijo po določenem vrstnem redu in ustvarjajo neke vrste zgodbo, stojijo pa prav tako lahko tudi same zase.


Prva monotipija “Trans grožnja” poskuša prikazati nerazumevanje transspolnosti in politično mnenje, da transspolnost in trans ljudje ogrožajo tradicijo, družino in otroke ter prihodnost človeštva.

Monotipija je skoraj popolnoma prekrita z blagom. Blago ima v celotnem projektu vlogo motnje, simboličnega prekrivanja resnice. Na prvi monotipiji so skriti najbolj ključni podatki. Namesto teh dominirajo lažna prepričanja in strah.

Druga in tretja monotipija prikazujeta sovraštvo in nasilje, ki se izvaja nad trans osebami in grozo, ki jo ob tem čutijo. To je prav tako nevidno, prekrito z (morda) smejočimi figurami. Naslov tretje monotipije “Trans ogroženi” je navezava na “Trans grožnjo”, saj to, kar grozi ni transspolnost, ampak anti-trans retorika, sovraštvo in opresija.

Zadnja monotipija “Na kolesa” je reakcija trans in kvir ljudi na prejšnje monotipije - upor. Blago ni prisotno. Pravico imamo biti razumljeni in videni. Pravico imamo do življenja. 

Nuka Horvat


Nuka Horvat (1997) trenutno končuje dodiplomski študij ilustracije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Ustvarja zine, stripe, ilustracije in animacije, ter na teh področjih raziskuje, kaj nesmiselne oblike spreminja v prepoznavne podobe in obratno. Njegove stripe in ilustracije sta objavila založba Kuš komiks in časopis FŮD, oblikoval in uredil pa je tudi TransAkcijina zina Queerantine zine in Uporniški femini-zin . Sodeloval je pri več skupinskih razstavah, kot na primer Sveže ribe #nemirnevode (2020) v galeriji Dobra Vaga, S04E02_KRIZOLOGIJA: apliciran pristop (2021) v okviru galerije 7:069 in Media Nox, samostojno pa se je v Dobri Vagi predstavil v okviru razstave Zine Vitrine s svojim zin-stripom Lijak (2020).