The Queen – iz manjšine znotraj manjšine v epicenter subkulture